استخدام مهندس

استخدام مهندس

2 نفر مهندس الکترونیک 3 نفر نیروی فنی محل کار کارخانه پاکدشت، عباس آباد علاقمند جهت همکاری نیازمندیم .

88857298
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک