استخدام پارکبان

استخدام پارکبان

به دو نفر پارکبان رستوران نیازمندیم سن بین 30 تا 50 ساعت کار 9صبح تا 5 عصر 5 عصر تا 12 شب محدوده شهرک غرب تلفن تماس بین 10 صبح تا 4 عصر حقوق حداقل 4 .

88373924