استخدام منشی

استخدام منشی

منشی خانم مسلط به کامپیوتر باروابط عمومی بالا جهت‌دفترمدیرعامل (حقوق‌توافقی) .

02122363668