استخدام  / خیاط زیگزاگ دوز

استخدام / خیاط زیگزاگ دوز

یک شرکت تولیدی تعدادی زیگزال دوزمیاندوزکار ، و کارگر ساده محیط زنانه .

66682977 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي دوزيست دوزنه دوزباني دوزبانه دوزوکلک دوزخ دوزخي دوز و کلک زدن دوز و کلک چيدن دوزندگي کردن دوزندگي دوزدي کردن دوزنده خیاط زیگزاگ