استخدام نیروی خدماتی

استخدام نیروی خدماتی

نیروی خدماتی آقا ( نظافت و ظرفشوی ) جهت فعالیت در کافه رستوران فقط شیفت عصر ساعت 4 الی 12 شب نیازمندیم .

88906727 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نیروی خدماتی