استخدام ناخنکار

استخدام ناخنکار

ناخنکار با سابقه کاری 2 سال و اجاره میز ناخن محدوده ونک شیخ بهایی .

09127784037 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي ناخنکار