طراح و برشکارسویشرت شلوار زنانه

طراح و برشکارسویشرت شلوار زنانه

به یک طراح و برشکار سویشرت شلوار زنانه و شلوار پارچه ای زنانه با تیراژبالا نیازمندیم محدوده افسریه .

09120886057 , 09122942342 ,
طراحي کردن طراحي طراحي شده طراح طراح ريزي طراحي گردي طراح لباس طراحي منطقي طراحي نطقي طراح نقسه طراحي پيمانه اي طراحي مجدد کردن طراحي کليات شلوار شنا شلوار کاوبوي شلوار کوتاه شلوار شلوار گشاد زنانه دوز زنانه شدن