یک شرکت معتبر در زمینه

یک شرکت معتبر در زمینه

یک شرکت معتبر در زمینه مواد غذایی به یک کارشناس حسابداری فروش در محدوده فرمانیه نیاز دارد. سابقه : حداقل 3 سال تحصیلات : حسابداری ارسال رزومه به : .

, azy_64@yahoo.com
شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل شرکت مخابرات شرکت حمل و نقل شرکت يونايتد معتبر معتبر بودن