استخدام یک نفر برشکار

استخدام یک نفر برشکار

به یک برشکار زنانه مسلط به نمونه دوزی محدوده هفت تیر - بیمه .

09121545996 , 88821708 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نفرت نفرت انگيز نفرين شده نفرين کردن نفرين نفرين آميز نفرتآور نفرتانگيز نفرت داشتن نفرت کردن نفري نفر نفره نفربر نفرت آور