باروژ - استخدام ساندویچ زن

باروژ - استخدام ساندویچ زن

فست فود باروژ ساندویچ زن آقا بابیمه - صبحانه - ناهار شام - خوابگاه (رایگان ) جهت کلیه شعب .

22037267 , 22037268 , 09120788925 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي باروژ ساندویچ