استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

جوشکار جهت کار در صندلی سازی اتوبوس محدوده خاوران نیازمندیم .

09125170613 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي جوشکار برقي جوشکاري کردن جوشکار جوشکاري