استخدام مهندس معمار مقیم کارگاه

استخدام مهندس معمار مقیم کارگاه

مهندس معمار مقیم کارگاه با 10 سال سابقه کار اجرایی و آشنایی با نرم افزارهای اتوکد, راینو و رویت و طراحی داخلی .

, afk.Tehran@gmail.com ,