استخدام پرستار

استخدام پرستار

به تعدادی نیروی مراقب سالمند،مراقب کودک،پرستار و کمک بهیار جهت کار در مرکز مشاوره و خدمات پرستاری معتبر نیازمندیم. شماره تماس جهت هماهنگی و ارسال رزومه: .

09373767740 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي پرستاري پرستاري کردن پرستار پرستاره پرستار سيار