باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

فست فود باروژ سالن کار / کانتر کار / ویتر بیمه - صبحانه ناهار - شام - خوابگاه (رایگان) 8و .

22037267 , 09120788925 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار کارسرهمبندي کردن کارسرهم بندي کارتن کاري کاراکاس کاروان