باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران

باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران

فست فود باروژ کارگر ساده رستوران (آقا) با بیمه - صبحانه - ناهار شام - خوابگاه (رایگان) جهت کلیه شعب .

22037267 , 22037268 , 09120788925 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح