استخدام راننده لیفتراک در شهرک صنعتی پرند

استخدام راننده لیفتراک در شهرک صنعتی پرند

راننده لیفتراک باحداقل 3سال سابقه کار حداکثر سن 35 ساکن رباط کریم - اسلامشهر محل کار شهرک صنعتی پرند ( داخلی 190 و 191 ) .

51044000 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي رانندهتاکسي راننده راننده دار شهرک صدر شهرک نشين شهرک پرنده پرنده شناس پرنده شناسي پرند لیفتراک صنعتی