استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

سالن کار ماهر جهت فست فود صبحانه - ناهار - شام نیازمندیم .

09913900950 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي سالنما سالن زيبايي سالن سالن نشيمن سالن استراحت سالن بحث سالن موسيقي سالن نمايشگاه سالنبيماران سالنامه کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري