استخدام ظرفشوی

استخدام ظرفشوی

ظرفشوی ساعت کار 16 الی 24 بدون جای خواب با بیمه حقوق 3/800م .

09050705198