استخدام کارگر نظافتچی

استخدام کارگر نظافتچی

به تعدادی نیروی‌مجرب‌جهت نظافت‌منزل،راه‌پله‌وشرکت ‌بدون‌جای‌خواب‌نیازمندیم .

09393091064 , 66837344 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده نظافتچی