استخدام انباردار کارخانه

استخدام انباردار کارخانه

فست فود باروژ انباردار کارخانه (حداقل کاردانی) پاکدشت حداقل 5 سال سابقه کاری در صنعت غذایی محل کار شهرک صنعتی عباس آباد .

09120788925 , hr@barooj.net
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي انباردار انبارداري کارخانه لبنيات ساز کارخانه برق کارخانه کارخانه چي کارخانه ذوب آهن کارخانه عمل آوري کارخانه عمل آوري کائچو کارخانه گدازگري کارخانه ذوبآهن کارخانه پارچه بافي کارخانه تراش کارخانه شراب سازي