مهندس مکانیک

مهندس مکانیک

مهندس مکانیک حداقل 2 سال سابقه کار مسلط به نقشه کشی صنعتی سالید ورک محدوده جنوب شرق ارسال رزمه .

, resume@gicobrass.com
مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک مکانیک