استخدام وردست برشکارماهر خانم و تیغ زن

استخدام وردست برشکارماهر خانم و تیغ زن

وردست برشکارماهرخانم جهت کار در تولیدی پوشاک بچگانه .

09122999975