استخدام خانم شبانه روزی

استخدام خانم شبانه روزی

خانم 30 الی35 ساله جهت نظافت منزل و آشپزی به صورت شبانه روزی،لواسان محله سینک .

,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم شبانه شبانه روزي شبانه روز شبانهروز شبانهروزي روزی