استخدام  کارگر آقا

استخدام کارگر آقا

کارگر آقا جهت تولیدی پمپ . حداکثر 40 سال . محدوده فتح . شماره تماس داخلی 1 .

91005090 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده آقانور