وسط کار پوشاک

وسط کار پوشاک

وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم. حقوق 3/500 با بیمه(محدوده متروسعدی) .

09122050248 ,
وسط وسطي وسط ونقطه مرکزي وسط مسير وسط روز وسط خيابان کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار کارسرهمبندي کردن کارسرهم بندي کارتن کاري کاراکاس