استخدام آشپز

استخدام آشپز

آشپز با جای خواب و حقوق مکفی نیازمندیم ( تهرانپارس ) .

09122001940 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آشپز آشپزي آشپزخانهاي آشپزخانه