کارگر ماهر به  امور  صافکاری

کارگر ماهر به امور صافکاری

استخدام کارگر ماهر به صافکاری بدون رنگ محدوده مینی سیتی - بلوار ارتش .

09125783895 ,
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي