استخدام مهندس کامپیوتر

استخدام مهندس کامپیوتر

کارشناس پشتیبانی فنی help desk مسلط به پشتیبانی و عیب یابی سیستم های کامپیوتری .

88323100 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک کامپیوتر