استخدام مونتاژکار تابلو برق

استخدام مونتاژکار تابلو برق

مونتاژکار تابلو برق آشنا به نصب، سربندی و راه‌اندازی محدوده افسریه نیازمندیم .

09223418990 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي تابلو تابلو اعلانان تابلو نقاشي برقرار کردن برقرار داشتن برقراري برقرار برق دهنده برقي برق زدگي برق گرفتگي برق برق زده کردن برقکافت برق زا