استخدام فروشنده آقا

استخدام فروشنده آقا

تعدادی فروشنده آقا با ظاهر آراسته و منظم ترجیحا تا 22 سال جهت پوشاک و کفش بچه گانه با پایه حقوق 4 میلیون نیازمندیم .

88864845 , 09058351717