استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

کارمند اداری خانم ، روابط عمومی بالا مسلط به اکسل داخلی 308 - واتساپ .

66761009 , 09226713381 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه اداری