استخدام فرزکار

استخدام فرزکار

یک نفر فرزکار جهت کار در قالب سازی در یک شرکت معتبر تولیدی آدرس : پاکدشت - شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خیابان 41 پلاک تلفن : .

1150 , 36426482 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي فرزکار