تعدادی وسط کار و بسته بند جهت  تولیدی پوشاک

تعدادی وسط کار و بسته بند جهت تولیدی پوشاک

به تعدادی وسط کار و بسته بند آقا و خانم در تولیدی پوشاک نیازمندیم (با حقوق و بیمه و مزایای عالی) محدوده مترو سعدی .

33951669 , 09125241568 ,
وسط وسطي وسط ونقطه مرکزي وسط مسير وسط روز وسط خيابان کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار کارسرهمبندي کردن کارسرهم بندي کارتن کاري کاراکاس