استخدام لابی من بازنشسته

استخدام لابی من بازنشسته

لابی من بازنشسته ********************************************* گردشی 12 ساعت‌ شیفت ، 24ساعت‌ استراحت ********************************************* ساکن غرب تهران **************** ( تماس تا یکهفته ) تلفن: موبایل: .

44844055 , 09122500838