استخدام تعدادی آقا تمام وقت جهت کار  فروشندگی

استخدام تعدادی آقا تمام وقت جهت کار فروشندگی

به تعدادی آقا تمام وقت جهت کار فروشندگی در فروشگاه صنایع دستی نیازمندیم .

09126207106 , 88807711 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده