استخدام پرسنل داروخانه

استخدام پرسنل داروخانه

به یک پرسنل دارویی حرفه ایی آشنا به کلیه امور داروخانه ترجیحا خانم و بومی منطقه از ساعت 14 الی 22 نیازمندیم. .

,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي پرسنل داروخانه داروخانه عمومي