استخدام کارمند دفتری خانم

استخدام کارمند دفتری خانم

استخدام مسئول دفتر و منشی جهت شرکت بازرگانی در محدوده مجیدیه شمالی (واتساپ جهت ارسال رزومه ـ به تلفن پاسخ داده نمیشود) .

09336183260 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه خانمان برانداز خانم رييس خانم دفتری