استخدام دستیار مدیر

استخدام دستیار مدیر

دستیار مدیر ترجیحا فوق دیپلم عمران یا مکانیک ارسال‌ رزومه‌فقط‌واتساپ‌(ازتماس‌خودداری‌نمایید) .

09362090476 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي دستیار مدیر