استخدام کارمند فروش خانم

استخدام کارمند فروش خانم

5 نفر کارمند فروش خانم جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ سفارش‌ مشتریان بازرگانی اداری ثابت10م + پورسانت + ناهار .

44082710 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه فروش فروشنده کامپيوتر فروشنده فروشندگي فروشگاه فروشي فروشنده آهن آلات فروشنده سيار فروشناندن فروشگاهدار فروشگاه بزرگ