حسابدار آماده به کار هستم

حسابدار آماده به کار هستم

حسابدار حقوق و دستمزد جهت تهیه لیست حقوق و دستمزد در اکسل و ارائه فیش حقوقی بهمراه فایل واریز گروهی و تهیه لیست بیمه و مالیات حقوق آماده بکار هستم کریمی : .

09191307921 ,
حسابداري حسابدار آماده بودن آماده و مجهز کردن آمادها آماده شورش آماده شدن آماده کارکردن آماده کردن آماده ساختن آماده آماده خدمت آماده چاپ کردن آماده ومجهز آماده پذيرش آمادهجنگ کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار