به تعدادی پرسنل فنی و نمونه‌گیر

به تعدادی پرسنل فنی و نمونه‌گیر

آزمایشگاه درمانگاه درنیان جهت همکاری به افراد ذیل نیازمند است : 1ـ پرسنل ‌فنی (ترجیحاً علوم‌ آزمایشگاهی) ساعت‌ کار 7 لغایت 19 2ـ پرسنل‌ پذیرش‌ و نمونه‌گیر و مسلط ‌به‌ امور بیمه‌گری ساعت‌ کار 7 لغایت 17 .

09371701270 ,
پرسنل تعدادی فنی نمونه‌گیر