کارگر ماهر  فرزکار ماهر

کارگر ماهر فرزکار ماهر

استخدام فرز کار ماهر حداقل 10 سال سابقه کار محدوده غرب تهران - شادآباد نیازمندیم .

66795345 ,
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي