استخدام آشپز ماهر و کارگر ماهر

استخدام آشپز ماهر و کارگر ماهر

آشپز ماهر و کارگرماهر مسلط به غذای ایرانی جهت تهیه غذا ناهار و شام محدوده شهدا نیازمندیم .

09391374890 , 09124465887 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آشپز آشپزي آشپزخانهاي آشپزخانه ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار