استخدام زیگزالدوز

استخدام زیگزالدوز

به تعدادی زیگزال دوز مسلط به میاندوز - کارگر ساده - اتوکار - بسته بند خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی کارگاه تولیدی تریکو بچه گانه شماره تماس: شماره تماس: بهرام زرین .

02155742063 , 09127198267 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي زیگزالدوز