استخدام کارگر ماهر تراشکار

استخدام کارگر ماهر تراشکار

کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در سری تراشی (تراپ کاری) شهرک صنعتی ده حسن روبروی نصیر آباد .

09125124542 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ماهرو