استخدام راننده پایه دو

استخدام راننده پایه دو

راننده پایه دو جهت خاور با تجربه و زیر چهل سال اولویت با ساکنین رباط کریم شهریار و اسلامشهر .

56584008 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي رانندهتاکسي راننده راننده دار پایه