استخدام منشی

استخدام منشی

شرکت معتبر تولیدی جهت تصدی امور دفتری مدیرعامل به خانم 25 تا 35 ساله با روابط عمومی قوی و مدرک فوق دیپلم یا لیسانس با 2 سال سابقه مرتبط مهرت در نرم افزار office نیازمند است ارسال رزومه .

, htgaroosi@gmail.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي منشی