استخدام مسئول پذیرش

استخدام مسئول پذیرش

به یک نفر مسئول پذیرش جهت همکاری دریک مطب تخصصی ارتودنسی (محدوده جردن ) با شرایط کاری بسیار مناسب نیازمندیم ساعت تماس 14 الی 19 .

26203040