استخدام کارگر خط تولید

استخدام کارگر خط تولید

شرکت ابزارآلات آروا کارگر خط تولید ( آقا) حقوق ثابت+بیمه+بیمه تکمیلی+پاداش تولید اضافه کار + سرویس رفت و برگشت + ناهار محل کار : شورآباد (داخلی213و206) ـ021 .

61672 , 09911832449 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده تولید