مسئول کنترل کیفی خانم و آقا

مسئول کنترل کیفی خانم و آقا

مسئول کنترل کیفی خانم و آقا دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی مرتبط به صنعت شرکت شهاب فیلتر شهرک صنعتی عباس آباد .

36428500 , 36428600 ,
مسئول دانستن مسئول کردن مسئولان عراقي مسئوليت مشترک مسئوليت محدود مسئوليت مسئوليت داشتن مسئول کنترل دستيابي کنترل دقت کنترل ناهمگام کنترل خودکار کنترل بودجه اي کنترل نورد کنترل آبشاري کنترل کردن کنترل کنترل کننده کنترل هواپيما کنترل پذير